Close

REN LUFT

RENGÖR PÅ TRE SÄTT

HEPA filter
Ett HEPA-filter är ett högeffektivt luftfilter som filtrerar bort 99,97% av svårfiltrerade partiklar som har en storlek på 0,3 mikrometer (!m) i diameter. Partiklar av denna storlek är de mest svårfiltrerade, partiklar som är större eller mindre filtreras bort i ännu högre grad.


Kolfilter
Ett kolfilter är ett filter innehållandes aktivt kol. Filtrets funktion är att absorbera lukt då en fläkt drar luft genom det. Efter ett tag blir det aktiva kolet mättat och måste bytas ut för att filtret fortfarande ska fungera ordentligt.


Jonisering:
Många känner innan ett åskväder av en trötthet och ibland ökad irritation. Detta beror på att luften innan åskväder är fyllt med positivt laddade joner som för med sig en mängd föroreningar. När det börjar blixtra i åskväder laddas luften ur och det skapas en hög koncentration av renande negativa joner. Detta gör att vi känner oss pigga och att luften känns ren och fräsch. I dagens moderna inomhuslokaler stängs de negativa jonerna ute och datorer, lysrör, inbyggda ventilationssystem och moderna byggmaterial genererar stora överskott av positiva joner. När man har kontroll över den elektriska laddningen i luften kan man dramatiskt förbättra energinivån, hälsan och humör.

Positiva joner i luften får oss att känna oss trötta, nedstämda och lättirriterade. Genom att tillsätta negativa joner i inomhusluften drar de luftburna förorenande luftpartiklarna sig till varandra och blir på så sätt alltför tunga för att hålla sig kvar i luften och ramlar därför ned på golvet. Då de avlägsnas från luften hamnar de inte heller i vår kropp via våra lungor. Forskning visar också att luft fylld med negativa joner förbättrar tillståndet för patienter med astma, hö-snuva, depression, trötthet och huvudvärk.